OM 


Henrik Schedin är skribent och skriver om kultur och politik lokalt och globalt.

Han har en magisterexamen i Globala studier från Göteborgs universitet och han har en bakgrund i antropologi och utvecklingsstudier.

Tidigare var han redaktör för tidskriften Sydasien.AKTUELLT

Bild: Wikimedia Commons

Vårt behov av arkiv

Opulens 22.11.26


Arkiverande och katalogiserande kan vid första anblicken vara en dammig och tråkig syssla, ett samlande av ändlösa, permanenta bokhyllor med gammalt groll. Men efter att ha satt mig in i fotografen Dayanita Singhs konstnärskap ställer jag mig i stället frågan, varför är arkiv så fängslande och intressanta?


En essä om 2022-års Hasselbladspristagare Dayanita Singh och vårt behov av att bevara vår kultur.


Läs mer


Rymdens meningslöshet och Izumi Suzukis Terminal Boredom

Katharsis institut 22.10.18


Rymden är tråkig i mina ögon, omänsklig och obegriplig. En stor tomhet utan slut, vilket gör att den känns lite meningslös. Vad har vi därute att göra egentligen? Därför har jag inte heller dragits till några rymdäventyr i den litterära världen och tagit ett omedvetet avstånd till science-fiction-genren. Varför skulle någon i sina sinnens fulla bruk lägga tid på att läsa om något så irrelevant och tråkigt som rymden?

Men av någon anledning drogs jag till Izumi Suzukis science-fiction noveller, kanske på grund av att de vid första anblick inte utspelar sig i rymden.Läs mer


TIDIGARE TEXTER


Jag har läst Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink och jag trodde hon skulle städa mer. Sen läste jag Nina van den Brinks biografi över Ekelöf, Jag har torkat nog många golv, och lärde mig att hon faktiskt städade jättemycket.

En biografi som ringade in Ekelöfs tid mycket väl och gav större förståelse för Rapoort från en skurhink.


Läs mer

En anledning till att inte gå med i NATO är jag vill kunna se Saeko Miyahara i ögonen när jag förhoppningsvis besöker henne nästa år. 


Jag har läst John Herseys reportage Hiroshima och inser att den är återigen relevant när Sverige är på väg in i NATO.


Läs mer

Skam är en av de värsta känslorna, det är jag nog inte ensam om att tycka. En känsla som får en att få ångestsköljningar för saker som hände för tio år sedan och ligga sömnlös. Känslan kan till och med få människor att gå i exil eller ta någon annans liv. Däremot, förutsatt att känslan inte är missriktad, är det kanske också en ganska användbar och nyttig känsla.

Läs mer

Skammens goda sidor

Sokraten nr1 2022