OM 


Henrik Schedin är skribent och en av två redaktörer för tidskriften Sydasien. Han skriver om kultur och politik i Sverige och Sydasien.

Henrik har en magisterexamen i Globala studier från Göteborgs universitet och han har en bakgrund i antropologi och utvecklingsstudier.AKTUELLT

Omslag: Norstedts förlag

Biografi över Maja Ekelöf fångar också tidsandan

socialpolitik.com 7/6 2021


Jag har läst Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink och jag trodde hon skulle städa mer. Sen läste jag Nina van den Brinks biografi över Ekelöf, Jag har torkat nog många golv, och lärde mig att hon faktiskt städade jättemycket.

En biografi som ringade in Ekelöfs tid mycket väl och gav större förståelse för Rapoort från en skurhink.


Läs mer


Foto: Tommy Svensson/Atlantis förlag

Den mänskliga naturen - om Björn Berglunds författarskap

kultmagasin.se 7/1 2022


Nu när klimatet hänger som Damokles svärd över mänskligheten kanske samtiden har hunnit ikapp Berglunds författarskap. Det känns nu mer angeläget än någonsin att läsa honom. Det ofantliga hos klimatförändringarna är svår att greppa, och då är det skönt att med Berglunds hjälp förstå sambandet mellan naturens komplexitet och människan. I boken Hallonmänniskan skildrar han naturen kring hans sommarstuga i Småland och beskriver hur människa, natur och kultur hör ihop. Det stora blir kanske inte enkelt, men åtminstone enklare.Läs mer

TIDIGARE TEXTER


En essä om Hiromi Kawakamis Senseis portfölj och Sayaka Muratas Hur mår fröken Furukura?

Böckerna kretsar kring karaktärer som inte passar in i det konforma, de hittar istället egna små omvägar kring vardagslivet och normerna.


Läs mer


Skammens goda sidor

Sokraten nr1 2022

Skam är en av de värsta känslorna, det är jag nog inte ensam om att tycka. En känsla som får en att få ångestsköljningar för saker som hände för tio år sedan och ligga sömnlös. Känslan kan till och med få människor att gå i exil eller ta någon annans liv. Däremot, förutsatt att känslan inte är missriktad, är det kanske också en ganska användbar och nyttig känsla.


Läs mer

Fatimah Hossaini wants to show another, brighter side of Afghanistan. She chooses to do so in colorful photographs with clear, often female, subjects. In an interview with Henrik Schedin, she talks about her artistry and the opportunities and limitations of the art scene in Afghanistan.Läs mer