OM 


Henrik Schedin är skribent och en av två redaktörer för tidskriften Sydasien. Han skriver om kultur och politik i Sverige och Sydasien.

Henrik har en magisterexamen i Globala studier från Göteborgs universitet och han har en bakgrund i antropologi och utvecklingsstudier.AKTUELLT

Omslag: Tranan förlag

Senseis portfölj & Hur mår fröken Furukura?

dixikon.se 16/8 2021


En essä om Hiromi Kawakamis Senseis portfölj och Sayaka Muratas Hur mår fröken Furukura?

Böckerna kretsar kring karaktärer som inte passar in i det konforma, de hittar istället egna små omvägar kring vardagslivet och normerna.


Läs mer


Foto: Tommy Svensson/Atlantis förlag

Den mänskliga naturen - om Björn Berglunds författarskap

kultmagasin.se 7/1 2022


Nu när klimatet hänger som Damokles svärd över mänskligheten kanske samtiden har hunnit ikapp Berglunds författarskap. Det känns nu mer angeläget än någonsin att läsa honom. Det ofantliga hos klimatförändringarna är svår att greppa, och då är det skönt att med Berglunds hjälp förstå sambandet mellan naturens komplexitet och människan. I boken Hallonmänniskan skildrar han naturen kring hans sommarstuga i Småland och beskriver hur människa, natur och kultur hör ihop. Det stora blir kanske inte enkelt, men åtminstone enklare.Läs mer

TIDIGARE TEXTER


The rights of persons with disabilities in Nepal are primarily negotiated through the umbrella organization National Federation of the Disabled Nepal (NFDN). The organization works hard to shed light on the rights of persons with disabilities, and the human rights-based law that was passed in 2017 would not exist without it. But it is far from everyone who fully benefit from the organization.


Läs mer


Fatimah Hossaini wants to show another, brighter side of Afghanistan. She chooses to do so in colorful photographs with clear, often female, subjects. In an interview with Henrik Schedin, she talks about her artistry and the opportunities and limitations of the art scene in Afghanistan.Läs mer

Var går gränsen mellan arkitektur och konst? Stadsplanering och kreativitet? De gränserna är diffusa om man ska tro arkitekten och poeten Lars Raattamaa, som har arbetat fram essäboken och tillhörande utställning Den fjärde urbana revolutionen.

Läs mer