Har bidragit med text till:

Dixikon

Tidskriften Mana

C-Print

Social Politik

Annapurna Express

kultmagasin.se

Fjärde Världen

Utbildning

Skriv! Projekt: Facklitteratur

Jakobsbergs Folkhögskola

hösten 2020


M.Sc. Globala studier

Göteborgs universitet,

Juni 2016.

 

B.A. Kulturantropologi

och utvecklingsstudier

Uppsala universitet,

Juni 2012

Stipendier

Västra Götalandsregionens essästöd 2021


Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2021


Byggnads kulturstipendium 2021


Lasse O'Månssons naturastipendium

juli 2021